นโยบายการคืนเงิน

[อยู่ระหว่างการปรับปรุง]

การคืนเงิน
ไม่มีการคืนเงินจากส่วนแบ่งรายได้ที่คุณซื้อ

อย่างไรก็ตาม Ambassador Education Group จะคืนเงินลงทุนโดยบวก 21% (รวมเป็น 121%) ให้กับผู้ถือสิทธิ์ส่วนแบ่งรายได้ในเดือน 01/2022 เพื่อเป็นการปิดโครงการทดลองระบบขายสิทธิ์ส่วนแบ่งรายได้