สิทธิ์ของฉัน

ฉันสามารถเห็นสิทธิ์ของฉันได้ที่ไหน?

หลังจากการชำระเงินได้ถูกยืนยัน สิทธิ์ที่คุณซื้อจะปรากฏใน บัญชีของฉัน โดยปกติใช้เวลา 24 ชั่วโมงในการตรวจสอบ

ฉันสามารถขายสิทธิ์ได้เมื่อไร?

Ambassador Education Group จะคืนเงินลงทุนโดยบวก 21% (รวมเป็น 121%) ให้กับผู้ถือสิทธิ์ส่วนแบ่งรายได้ในเดือน 01/2022 เพื่อเป็นการปิดโครงการทดลองระบบขายสิทธิ์ส่วนแบ่งรายได้