เกี่ยวกับ Revipo

"Rev-ipo"

ชื่อ Revipo (เร็ฟอิปโป) นั้นมาจากสองคำคือ: revenue (รายได้ขององค์กร) และ I.P.O. (เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถซื้อสิทธิ์ได้)

ภารกิจ

ภารกิจของเราคือ ช่วยองค์กรให้สามารถเปิดการซื้อสิทธิ์ส่วนแบ่งรายได้ขององกรนั้นให้แก่บุคคลทั่วไป

การร่วมมือ

Revipo ได้ร่วมมือกับ Ambassador Education Group  ซึ่งข้อเสนอชุดแรกของ Revipo คือ การเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถซื้อสิทธิ์ส่วนแบ่งรายได้ของ 2 โรงเรียนในเครือ Ambassador Education Group