ส่วนแบ่งรายได้คืออะไร

ที่ Revipo (เร็ฟอิโพ) คำจำกัดความของส่วนแบ่งรายได้คือเมื่อองค์กรเสนอสิทธิ์แบ่งปันเปอร์เซ็นต์ของรายได้เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินทุน

สิทธิ์ส่วนแบ่งรายได้ บน Revipo คือโทเค็นที่แสดงถึงสิทธิ์แบ่งปันเปอร์เซ็นต์(ซึ่งกําหนดไว้ล่วงหน้า)ของรายได้ขององค์กร ส่วนแบ่งรายได้จะถูกจ่ายออกเป็นรายเดือนให้กับเจ้าของสิทธิ์

ในวิดีโอนี้ Charley Valher (นักธุรกิจและวิทยากรที่มีชื่อเสียง)ให้ข้อมูลว่าทําไมการมีส่วนแบ่งรายได้จึงเป็นที่นิยม